Per 1 mei is de VAR verdwenen. In plaats van een VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers overeenkomsten gebruiken die door de Belastingdienst worden opgesteld of beoordeeld. De VCA is samenwerking met andere brancheorganisaties bezig met het opstellen van modelcontracten voor geluidsmensen die door de Belastingdienst beoordeeld gaan worden.

Op 25 april organiseerden we gezamenlijk een informatiebijeenkomst. Het verslag kun je teruglezen op de website van de NBF.

Houd onze website en mailingen in de gaten voor updates.