De VCA is aangesloten bij Platform Makers die opkomt voor de belangen van auteursrechthebbenden in de culturele en creatieve sector. Op het spel staat een aankomende herziening van het filmauteurscontractenrecht. Dat gaat onder andere ook sounddesigners van audiovisuele producties aan. Het wetsvoorstel zal vermoedelijk januari of februari naar de Raad van State gaan, nadat de twee bewindspersonen knopen doorhakken op met name het gebied van het filmauteursrecht. Vooruitlopend hierop hebben een aantal makers staatssecretaris Ulsu gevraagd om voor de auteursrechten van filmmakers op te komen. 

Lees de brief hier: https://www.platformmakers.nl/brief-van-de-makers-aan-staatssecretaris-uslu-kom-voor-ons-op/